Nå blir det snart ulovlig å ta med denne typen sekker til Kastet

Fra 1. desember må du levere avfall fra husstandene i gjennomsiktige avfallssekker.