Fagforbundet senker medlemskontingenten og regjeringa har økt skattefradraget for organiserte. Det betyr billigere medlemskap for yrkesaktive medlemmer i hele Fagforbundet Vestfold og Telemark. Dersom du har 400.000 kroner i årslønn, blir kontingenten rundt tusen kroner lavere hvert år.

Selv om det blir billigere for mange, vil det ikke gjelde alle. Flere lurer på hvorfor medlemmer som er pensjonister og uføre må betale litt mer enn før. Det er helt nødvendig for Fagforbundet å justere prisen, blant annet fordi det blir så mange flere pensjonister i åra framover, men husk at du vil få svært mye igjen for medlemskontingenten. Som medlem i Fagforbundet får du Norges beste innboforsikring til en rimelig pris. Medlemskapet for pensjonister og uføre koster omtrent det samme som du må regne med å betale for en vanlig innboforsikring, dersom du ikke er medlem.

Regjeringa har økt skattefradraget man får for å være fagorganisert til 7.700 kroner i året, som er en dobling siden 2021. Det vil i praksis si at du kan trekke fra på skatten mye av det du betaler i fagforeningskontingent.

Det er mange fordeler ved å være medlem av ei fagforening. Å være organisert gir deg først og fremst en trygghet i arbeidslivet. Din fremste fordel er at du alltid har en tillitsvalgt i ryggen. Det kan bli høyere lønn fordi vi står sterkere sammen i lønnsoppgjør. Du vil fortsatt få mulighet for rimeligere boliglån, advokathjelp og stipend til videreutdanning. Ja, det blir billigere, men du beholder alle de samme fordelene.

Når det nå er blitt billigere å være med i Fagforbundet Vestfold og Telemark, må vi jobbe for at enda flere blir med på laget!