Nå er det Sandefjords tur til å bli løftet. Vår kommunedirektør (rådmann) har lagt frem en ambisiøs plan for etablering av et utdannelsessenter og toppmoderne bibliotek på Tivolitomta. I planen ligger opprettelse av studietilbud innen høyere utdannelse, samlokalisert med vår egen kulturskole, som utvikler kreative talenter. Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud mener at planen skal realiseres gjennom et samarbeid mellom offentlige og private.

Se til Drammen og Moss

Han viser til Drammen som vellykket eksempel på slikt samarbeid. Jeg vil også nevne Moss, der private investorer etablerte nært og åpent samarbeid med Moss kommune. Det resulterte i at et gammelt og forfallent industrikompleks ble restaurert og omdannet til kunnskaps- og kultursenter under navnet Møllebyen.

Det finnes flere eksempler på byvitalisering. Bodø har fått et så formidabelt løft etter åpningen av kulturhuset og biblioteket Stormen i 2014 at de der snakker om «Bodø før og etter Stormen» som lokal tidsregning. Innholdet av konsert- og scenarenaer og bibliotek i det flere ganger prisbelønte bygningskomplekset har vært en stormende suksess.

Den store møteplassen

Biblioteket alene er en solskinnshistorie med imponerende aktivitetsomfang og besøkstall. Det er den store møteplassen i Bodø med et mylder av folk i alle aldersklasser fra tidlig morgen til sen kveld, med sjenerøse åpningstider syv dager ukentlig. Ikke minst er engasjementet fra og for barn og unge imponerende, med blant annet «Unge Stormen», som har eget styre av ungdom.

Les også

Istedenfor at kommunen selger seg ut og flytter inn som leietaker under en privat aktør, burde vi selv bygge noe vi kan være stolte av: Et bibliotek, vårt felleseie, som et varig og synlig monument over mottoet «Tenk stort".

I tillegg til en sterk oppblomstring av kulturlivet har næringsliv og reiseliv blitt betydelige vekstnæringer. For tiden finnes 10 store hotell i sentrum, med ca. 2.600 senger. Bodø er en svært attraktiv konferanseby, noe som gir betydelige ringvirkninger til handels- og servicenæringer.

Gammel strid fortrengt

At «Stormen» oppsto under sterk motstand og mye politisk støy og tvil, skal jeg ikke legge skjul på, for det ble en totalpris på 1,2 milliarder for en liten by. Men sett i lys av suksessresultatet er gammel strid fortrengt, og nå kan det trygt sies at Bodø sto opp for en av Europas modigste satsinger på kultur. For øvrig er Bodø utpekt til Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Les også

Dette kan bli det største og mest vitaliserende byutviklingsprosjektet siden gjenoppbyggingen etter den store bybrannen i 1900

Er det spalteplass til enda et eksempel, nevner jeg Arendal. Også der var det laber stemning og behov for økonomisk løft og sunn byutvikling. Takket være initiativ fra blant andre en djerv og oppfinnsom rådmann med talent for fornuftig økonomi og lagspill, sto et kombinert rådhus og kulturhus ferdig i 2005. En passende beskrivelse av den prosessen kan være følgende utsagn: «Hvordan Arendal kommune kom seg ut av en hengemyr av stagnasjon, pessimisme og dårlig økonomi – samtidig som de skapte og realiserte en fremtidsrettet visjon for byen.»

Nå er det Sandefjords tur, la oss bli løftet!