Nå jakter kommunen en turnusekspert – er det deg?

Flere i heltidsstilling er et mål for Sandefjord kommune, som har svært mange deltidsansatte. Nå etterlyses en prosjektleder som kan styre kommunen i riktig retning.