Nå kan du kjøpe deg inn i Maison Grabot

41 prosent av bakerikjeden er til salgs.