(Telemarksavisa)

Det opplyser Tolletaten selv i en pressemelding.

Ved fint vær er det mange som benytter pinsehelgen til å komme seg på sjøen. For å møte trafikken øker nå Tolletaten sin tilstedeværelse til sjøs, i en samarbeidskontroll med Kystvakten.

Kontrollaksjonen vil strekke seg fra Halden til Langesund, med et fokus på trafikken blant fritidsreisende.

- På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er de samme reglene som gjelder til havs som på land. I samarbeid med Kystvakten får vi dekt et størst mulig område, slik at vi får informert og kontrollert båtfolket som krysser grensen i pinsen, opplyser områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik.

Avhengig av godt samarbeid

Under årets pinseaksjon vil grensen dekkes av fartøy fra både Kystvakten og Tolletaten for å observere og kontrollere den grensekryssende trafikken til sjøs. Kystvakten stiller på sin side med to av deres større fartøyer, KV Nornen og KV Tor.

- Norge har verdens nest lengste kystlinje, og sjøen er vår viktigste transportvei for frakt av varer. Med titusenvis av havneanløp hvert år trenger vi gode rutiner og godt samarbeid mellom statlige aktører for å regulere det som kommer inn til landet. Kystvakten har et meget tett og godt samarbeid med Tolletaten. Kystvaktfartøy spredd langs hele kysten støtter Tolletaten hyppig der det trengs på ulike oppdrag, forteller kommandør Oliver Berdal, sjef Kystvakten.

Ikke alle følger regelverket

Som i tidligere år blir det et fokus på å informere publikum om regelverket knyttet til reparasjoner av lystbåter i utlandet og plikten til å fortolle varer over kvoten.

- Vi vet at det er mange som benytter seg av muligheten til å gjennomføre reparasjon eller oppgraderinger av lystbåten sin i utlandet, og vi opplever jevnlig at det forekommer forsøk på å unndra seg merverdiavgift. Derfor er vi opptatt av å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, avslutter områdeleder Tim Gurrik.