Nå vil kommunen vite hvor fornøyd du er med sykehjem, Nav og hjemmetjenesten

Som man spør, skal man få svar. Det er i alle fall hensikten når Sandefjord kommune skal sjekke hvordan folk opplever tjenestetilbudet innen helse, sosial og omsorg.