Jeg har lest Alexandra Irene Larsens kritikk av kirken generelt, og av Bugårdenprest, Linn Hummelvoll, spesielt.
For meg framstår det ganske underlig, og nesten litt skremmende, at en religionshistoriker kan skrive noe slikt.
Hele kronikken framstår som et forsvar av at vi i Norge må ta vare på oss selv og vår rikdom, uavhengig av om det går på bekostning av andre.
Det er mye som kunne vært sagt, og imøtegått i kronikken.
Jeg nøyer meg med å kommentere én setning.
Når Larsen beskylder kirken for naivisme, og skriver «Det naive budskap er å hjelpe en som trenger hjelp», så har hun helt rett.
Kirken forsøker å følge Jesu eksempel, hvor nettopp det å hjelpe en som trenger hjelp, er et viktig budskap.
Jeg er stolt av å være leder for prestene i Sandefjord. Jeg har lest hva Hummelvoll sa på julaften i Bugården, og stiller meg fullt og helt bak hennes budskap.
Det er bedre å bli beskyldt for å være en «naiv» kirke, enn å være en kirke som ikke våger, eller ønsker, å stå opp for mennesker som trenger hjelp.