Jarle besøkte Senior Høyre på Hotel Kong Carl for en tid siden og fortalte en del om tankene bak ungdomsklubben Naper’n. – Barn og ungdom trenger tre faste vegger av trygghet. Det er familien, vennemiljøet og skolen. Da kan de se ut gjennom den åpne, fjerde veggen i huset og forme sin framtid. Der hvor denne tryggheten mangler, er det vanskelig å se framover.

På Naper’n gjør vi så godt vi kan for å skape denne tryggheten, sa Jarle. Han representerer den landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonen Frilynt, som driver ungdomshuset Naper’n for uorganisert barn og ungdom i Sandefjord. Midlene til driften har hittil kommet primært fra Sandefjord kommune.

Men nå ser vi at også andre organer og stiftelser har fått øynene opp for Napern’s virksomhet. Det er svært positivt. For oss tilhørere var det nesten utrolig å høre Jarle fortelle om hvor vanskelig noen av barna i vår egen kommune har det, med sviktende omsorg i hjemmet, vanskeligheter med å finne sin plass i skolen og med ensomhet utenfor venneflokken.

Men det finnes alle typer barn og ungdom på Naper’n, også dem som viser ansvar, tar initiativ og gjør de rette valgene. Veiledet av de voksne vil den siste gruppen være klubbens støttespillere, som står fram overfor de andre med gode valg og trygghet, sa Jarle Hem. Frilyntes aktivitet på Naper’n er sterkt økende, og behovet for midler øker tilsvarende. Med nye, utenbys bidragsytere synes videre drift å være mulig, men fordi det er primært barn og ungdom fra Sandefjord som deltar i aktivitetene, vil det sikkert også framover være nødvendig med lokal støtte.

Napern’s folk er aktive overfor ungdomsskolene og har dialog også med 7.-klassene, og de får hyppige besøk fra kommunalt og statlig ansatte med ansvar for barns og ungdoms utvikling. Klubben er åpen tre kvelder i uka, og i snitt er ca. 40 barn og ungdommer innom på en klubbkveld.