Gå til sidens hovedinnhold

Når eiendomsutviklere kaster seg inn i valgkampen

Artikkelen er over 2 år gammel

Gratulerer til Sidsel Hansen, Audun Tjomsland, Kristen Grieg Bjerke og Innbyggerinitiativet! Da har Hjertnes Eiendom skrinlagt planene for boligblokker på brygga. Det er Venstre svært glade for. Det nytter med andre ord å stå imot – og det har nok hjulpet litt at det er valg om en drøy uke. Kan det være at «noen» trengte akkurat et slikt budskap nå i valgkampinnspurten? Dette var i hvert fall en overraskende snuoperasjon fra eiendomsselskapets side. Realitetene har nok omsider sunket inn. Jeg registrerer at også rådmannen i et intervju med SB heller ikke var kjent med avgjørelsen da han ble bedt om en kommentar.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styreleder i Hjertnes Eiendom kaster inn mange tanker og ideer basert på Mulighetsstudien og rapporten fra Dark Arkitekter fra 2014. Dette er kjent stoff for de fleste av oss som har engasjert oss i saken, og som hele tiden har vært opptatt av å tenke helhetlig. Disse planene har jo dessverre ligget i en skuff på Rådhuset de siste fem årene fordi den politiske ledelsen ikke har ønsket å legge disse til grunn for en helhetlig utvikling av havna. Da er det jo fint at styreleder Øystein Bøe nå ønsker å ta utgangspunkt i disse planene.

Jeg undrer ...

Jeg heier på at vi nå forhåpentligvis kan få til en god løsning i saken. Men jeg undres samtidig over en del ting? Hvorfor er det styreleder i Hjertnes Eiendom – og ikke posisjonens politikere – som kommer på banen nå? Hva er beveggrunnene for at Hjertnes Eiendom går på banen med dette nå – noen få dager før valget? Det skulle vel aldri være en redningsbøye for det sterkt pressede Høyre de kaster ut nå i siste liten? Vel er det prisverdig at Hjertnes Eiendom åpent forteller allmennheten at det nå må tenkes helt nytt.

Men det er ikke dagligdags akkurat at en eiendomsutvikler «tenker høyt» og legger ideer og skisser ut for publikum i avisa uten først å ha vært innom administrasjon eller politikere. Siden dette var helt ukjent for rådmannen går jeg ut fra at administrasjonen ikke var kjent med denne snuoperasjonen heller. En slik fremgangsmåte har verken jeg eller andre politikere med lengre fartstid enn meg, opplevd før. Hvor er den politiske prosessen? Hvorfor så hastverk?

Glideflukt fra Høyre

Til slutt i brevet leser jeg: «Det er de politikerne vi velger som skal sette premissene for den videre utvikling av kvartalet, og vår oppfordring er at det gjøres valg og prioriteringer basert på de allerede utarbeidede forslag. Og så får dette danne premissene for et nytt reguleringsforslag.» Ja nemlig! Og derfor er det helt avgjørende at velgerne nå stemmer på de partier som over tid har vært tydelige, konsistente og har troverdighet i denne saken.

Kun på denne måten kan vi sikre at sammensettingen av det nye kommunestyret gjenspeiler det sterke folkelige engasjementet i saken. Jeg undres også over utviklingen i saken og Høyres glideflukt.

Den startet som kjent med hederlig omtale av reguleringsplanen som var sendt ut på høring med høyder på opptil syv etasjer. Så gled Høyre videre og stoppet et øyeblikk ved en løsning bestående av en blanding av næring og boliger og maks høyder på fire etasjer (leserbrev 12.8.). Og nå skrinlegger styreleder i Hjertnes Eiendom et boligprosjekt på Brygga med henvisning til at Høyre nå har snudd i saken, og han «antar at dette også gjelder den røde siden ...» Greit for Høyre kanskje at det er de næringsdrivende som trekker konklusjonen, så slipper partiet å gjøre det. Venstre ønsker fremdeles en helhetlig områdeplan. Det er viktigere enn noen gang.

Dette utspillet er slett ingen garanti for at det vil skje, og det er fortsatt uklart hvordan flertallspartiene vil stille seg til dette.

Vi er ikke i planutvalget

Mange har kjempet lenge og brukt masse tid og ressurser på å få til en god utvikling av sjøfronten og havna. De som står bak Innbyggerinitiativet, har lagt ned mangfoldige timer for å få dette til. Venstre og undertegnede har også brukt mye tid på denne saken. Og til tross for at Tor Steinar Mathiassen atter en gang i avisa påpeker at det var kun SV som stemte imot under førstegangsbehandling i Miljø- og Planutvalget – så må jeg bare minne leserne på at Venstre ikke er representert i utvalget og har derfor ikke vært med på behandlingen. Det er på høy tid at vi sørger for større forutsigbarhet i utviklingen av byen.

Vi trenger helhetlige – forpliktende planer – først og fremst av hensyn til menneskene som bor her, men også med tanke på eiendomsutviklerne. Det er mange fortettingssaker som også burde vært håndtert annerledes.

Og vi ser viktigheten av å få til en bedre utvikling i hele Kilen-området. Nå må vi sette foten ned for flere høyhus og kompakte blokker! Vi stenger byen inne. Endelig vil jeg si at denne siste historien igjen illustrerer nødvendigheten av større åpenhet og transparens i det politiske systemet. Et lobbyregister er en fanesak for Venstre i posisjon. Venstre er til å stole på (også i denne saken)!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.