Når fortau ordnes, blir det 28 nye leiligheter på denne tomta i Bugården

Det blir 28 nye leiligheter i Solbakkeveien 8 i Bugården. Men utbygger og reguleringsarkitekt må gjøre en jobb først med fortau og såkalte «rekkefølgekrav».