Barn og unge lever i et system bestemt av voksne, som tror de vet best. Voksne som ikke ser og hører på ungdommene, men ser kun lovverket og prosedyrene.

Skolens ledelse velger å lukke dørene når lærere banker på fordi bak dem står ungdommene som blir utsatt for daglig mobbing, både fysisk og psykisk. Mobbingen og hetsen går utover læring som skjer i klasserommet. Klasserommene er overfylte med elever som gruer seg til hver eneste skoledag. Men det ledelsen og skoleeiere er mest opptatt av, er prestisjen i høye karakterer, ikke hvordan elevene faktisk har det i livet sitt.

Lovverket og skolens ledelse skaper større behov for psykisk helsehjelp og skolevegrere. Allikevel har de aller fleste politikere full tiltro til at skolen driftes forsvarlig. Det må det bli en endring på! Loven ødelegger barn og unge.

Nå må vi voksne verne om barn og unge, vi må kreve et bedre skolesystem! Det hjelper ingen med nye og flotte skolebygg når barn heller vil dø enn å gå på skolen.

Norsk skole er ikke best i verden!