Nå og da, kommer det ting til overflaten, som med rette er forsøkt gjemt bort.
Vanligvis, er Morten Hegseth en mann jeg forbinder med tull og fjas og moro. Nå bør han få honnør, for å ha løftet en viktig debatt, og farge offentligheten.
Helt ærlig, trodde jeg homoterapi var et surt gufs fra fortiden. Det viser seg at det er et større problem enn de fleste av oss hadde trodd.
Konverteringsterapi, er grovt krenkende. Det er og blir en form for overgrep. Noen vil påstå det handler om fortvilte mennesker som ønsker hjelp til å bli «Bedre». Bruken av ordet frivillig i denne sammenhengen, er problematisk. Det handler om mennesker som er fortvilte, fordi de er opplært til at de er feil, og det er noe alvorlig galt med dem. Det er framkommet argumentasjon fra den konservative fløyen, som tilsier at homofile følelser ikke bare er skadelig for individet, men skadelig for samfunnet. Dersom man har hørt hele livet, at du er en fare for samfunnet, er det ikke rart du har et behov for endring. Men frivillig, er det ikke, det er en konsekvens av ei behandling ingen bør oppleve.
Det brukes argumentasjon i denne debatten, som kun gir mening dersom du i utgangspunktet mener konverteringsterapi bør være lov. Det er i dag forbud mot religiøse praksiser i Norge som ikke er forenelig med enkeltmenneskets behov for beskyttelse mot overgrep. Dette hensynet må til enhver tid, uten noen rom for tvil, prioriteres foran hensynet til religionsfrihet.
At et forbud er vanskelig å håndheve, er knapt nok et reelt argument. Det er mange ting som er forbudt i Norge i dag, hvor et forbud er vanskelig å håndheve, men som likevel skal, og må være forbudt ved lov. Et lovforbud gir også juridisk vern av mennesker som er utsatt for konverteringsterapi. Et lovforbud slår fast at konverteringsterapi er en så drøy praksis, at samfunnet ikke kan akseptere den. Vi som samfunn kan ikke akseptere at mennesker vokser opp i den tro at forelskelsen deres er skadelig for samfunnet. Vi skal heller ikke tillate at noen mener det kan behandles.
Dersom du i fullt alvor mener seksuell orientering er valgt, og kan behandles, mangler du så grunnleggende kunnskap om hva som faktisk diskuteres, at jeg har store problemer med å anerkjenne argumentasjonen din.
Riktignok, mener mange religiøse konservative at Homofile kan aksepteres, dersom de velger å leve alene. Direkte oversatt, vi kan leve med deg, dersom du velger å avstå fra å føle deg elsket av et annet menneske. Dersom du velger å avstå fra den kjærligheten man føler når et annet menneske velger deg å dele livet med, kan vi tåle deg. Stort mer undertrykkende, blir det ikke.
Et lovforslag mot konverteringsterapi skal behandles i Stortinget i desember. Dessverre, er det ingen selvfølge at dette forslaget går gjennom. Faktisk, er det overhengende fare for at forslaget faller, av hensyn til religionsfriheten. Dersom lovforslaget faller, bekrefter Stortinget at praksisen med konverteringsterapi er helt grei. Da sender man en bekreftelse til alle som er utsatt for overgrepene, at det var greit nok. Vi kan ikke leve med å bekrefte at en praksis som har kostet mange liv til selvmordsstatistikken, er helt grei. Dette er arbeid mot selvmord i praksis.
Det er vårt forbanna ansvar, å vise nestekjærligheten og varmen som mangler i de konservative miljøene. Det er derfor vårt ansvar å skrive så mange leserinnlegg, skrive så mange poster i sosiale medier, og gjøre det så ubehagelig å stemme mot lovforslaget, at det føles for politisk selvmord å gå imot. Såpass skylder vi en minoritet som har vært utsatt for så mye kvalme, også i vår levetid.