Gå til sidens hovedinnhold

Når nyanser ikke passer inn!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Hanne Westrum Hvammen:

Heldigvis er det fullt lovlig for Skolelederforbundet å fortelle en mer inspirerende fortelling om sandefjordskolen enn den gamle og dystre, uten at vi tråkker på varslere av den grunn.

Skolelederforbundet Sandefjord hilser en bred debatt om sandefjordskolen velkommen. Derfor er vi er glade for at innlegget vårt, hvor vi roser sandefjordskolens ansatte, ble lagt merke til.

I et motsvar til mitt innlegg kommer imidlertid Hanne Westrum Hvammen med beskyldningen om at jeg i mitt innlegg tråkker på en varsler. Denne framstillingen aksepterer jeg ikke.

Ut ifra det Hvammen skriver, virker det sannsynlig at hun sikter til personlige erfaringer. Saken er bare den at vi ikke er kjent med en varslingssak knyttet til Hvammens navn.

Å blir beskyldt for å angripe en varsling som vi aldri har hørt om, kjenner innholdet i, eller har sett eventuell saksbehandling av, blir mildt sagt merkelig.

Som fagforening er vi svært opptatt av at varslinger om uakseptable forhold skal tas på alvor. Det er ikke dette denne saken dreier seg om, og vi kan ikke tillate at Hvammen med retoriske finurligheter vrir den dit hen. Det vi befinner oss i nå, er en bredere debatt rundt fortellingen om sandefjordskolen.

I mitt innlegg har jeg satt spørsmålstegn ved en lærer, en psykolog og en tidligere lokalpolitiker sine uttalelser om sandefjordskolen. Dette er ressurssterke og taleføre enkeltindivider som selv har søkt det offentlige ordskiftet for å ytre sin kritikk av måten sandefjordskolen styres på.

Dermed må de også tåle å bli motsagt av mennesker med motsatt ståsted. De må til og med tåle at slike som Skolelederforbundet Sandefjord, som er så freidige at vi tar sjansen på å rose innsatsen til de ansatte i sandefjordskolen, ytrer seg.

Som uavhengig fagforening for ansatte i lederstillinger, er vi i vår fulle rett til å ytre våre meninger. Vi er i vår fulle rett til å si fra om hva vi opplever at disse enkeltindividenes nedrakking gjør med motivasjonen og moralen til ansatte, som hver dag går på jobb for å gi barn og unge i Sandefjord et godt oppvekst- og opplæringstilbud.

Jeg tillater meg å minne Hvammen på at Skolelederforbundet er en arbeidstakerorganisasjon på linje med for eksempel Parat, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund.

Når jeg uttaler meg, representerer jeg ikke sandefjordskolens ledere og eiere, men pedagoger ansatt i lederstillinger. Uansett hva Hvammen insinuerer, så har Skolelederforbundet verken mer eller mindre innpass hos skoleeier enn andre organisasjoner.

Vi er mange som har sittet og betraktet ordskiftet omkring sandefjordskolen fra sidelinjen og kjent at det berømte begeret ble stadig mer fullt.

Noen måtte rett og slett ta på seg å nyansere det dystre bildet som har blitt tegnet over lang tid. Denne gangen ble det oss i Skolelederforbundet.

Forhåpentligvis vil framtiden bringe enda flere nyanser inn i en debatt som til nå har lignet mest på skremselspropaganda og nedrakking. Det er klart at en stemme som går på tvers av den gamle fortellingen, vekker reaksjoner.

Heldigvis er det nettopp dette som er demokratisk debatt, som vi i Skolelederforbundet er svorne tilhengere av, og forbeholder oss retten til å delta i.

Kommentarer til denne saken