Helt enig så langt, men hvis opplysningene ikke stemmer? Hvem har da ansvar for at beslutningene tas på korrekt grunnlag?

Formannskapets beslutning om å rive Rådhusgata 2a bygger på opplysninger som skurrer for mange. Det ble sagt i møtet at luftegården ikke var naturlig å opprettholde siden fengselet var historie. Det er vi helt enig, men luftegården har ingen ting med sykehuset å gjøre. Luftegården tilhører det tidligere fengselet med gnr.og bnr. 173/113. Utbygging av luftegården er en sak for seg og har ikke vært tema for oss med annet enn høyder, takvinkler, kledning, parkering og alle de andre viktige tingene som er naturlig ved nybygg.

Det gamle sykehuset har gnr.og bnr. 173/114 og har aldri tilhørt fengselet. Eier har vært inntil nylig Sandefjord kommune.

LES MER OM SAKEN HER: Overveldende flertall for å rive det gamle sykehuset og si ja til 17 leiligheter i Rådhusgata 2

Ifølge befaring før møtet i formannskapet, er sykehuset i så dårlig forfatning at det er hinsides all fornuft å bevare det. Til det kan man jo si at all bevaring av bygninger fra 1857 er dyrt og kan føles både unødvendig og kostbart. Som et godt eksempel på det, er

Kurbadet. Det er godt dokumentert hvordan det så ut før, under og etter restaurering. Hadde det vært i dag, ville det nok ligget en stor og ruvende blokk der. Det ble snakket varmt om bevaring fra enkelte politikere, men på grunn av påstått forfall, ble det flertall for riving. Neste spørsmål er hva som blir argumentet for å rive bedehuset?

Det er nemlig ekstremt godt vedlikeholdt. Saken om sykehusets skjebne skal opp i Kommunestyret 25.mai. Det er verdt å merke seg at da kommunen solgte sykehuset, var det ikke med noen garanti om at huset kunne rives og ny blokk bygges. Kommunestyret bør si nei til riving og samtidig kreve at bygget vedlikeholdes i henhold til plan- og bygningsloven.

Dette for å strekke ut en hånd til kjøper som åpenbart ikke vil bevare. Eventuelt kan kommunen tilby å heve kjøpet. Dette er det viktigste historiske området som kan fortelle kommende slekter om byens utvikling.

Fortidsminneforeningen, avdeling Sandefjord