9 august 2021 skriver NRK at MDG fikk nesten 200 medlemmer samme døgnet som FNs klimapanel la fram sin rapport. Det samme antallet, 200 nye medlemmer, fikk de også i 2019 etter framlegging av regjeringsplattformen fra H, V, FrP og KrF. Vi må bare stole på dem og at mediene har gjort sin grundige sjekk og et minimum av forsøk på å sjekke fakta.

Det er ikke bare NRK som slår denne oppsiktsvekkende nyheten stort. Denne nyheten preger førstesiden på mange mediehus og hele nettet fylles og opptar dermed debatter i noen dager. Det er bare å google MDG 200 så ser du hvordan dette gikk, med rette, som ild i tørt gress over internett og i SoMe. Når jeg sier «med rette», er det fordi det er oppsiktsvekkende at så mange mennesker melder seg inn i et politisk parti for tiden.

Det motsatte er faktisk det dagligdagse. Omtrent alle Stortingspartiene opplever en dramatisk nedgang i antall medlemmer. AP har mistet over 10.000 de siste årene, men later til å ikke kunne ikke bry seg mindre. MDGs medlemstilvekst har også fulgt resten av Stortinget og går kraftig nedover for tiden. Men de traff godt med å ha et skikkelig godt trykk på klimasaken, en sak slettes ikke alle deler oppfatningen om at er menneskeskapt, og er en del av naturlige sykluser.

Det gjorde dem relevant og interessant og dermed fortjente de en så god tilvekst og ikke minst oppmerksomheten. Så kan man kanskje diskutere hvorvidt de har skuslet bort sitt naturlige overtak ved å innta en nærmest religiøs tilnærming til temaet. Industri- og næringspartiet (INP) er ifølge meningsmålingene det aller største partiet i «Opposisjonen utenfor Stortinget». På VGs måling midt i august nå i år, fikk vi 1,7 % og for noen dager siden på TV2 målingen 2,2 %.

Det vil si at INP like store som alle de andre partiene i kategorien «Andre» til sammen, og dette tross at vi er stiftet i 2020. En enorm vekstrate. Når partileder'n kaller til mobilisering og medlemsinnmelding via vår FB gruppe med 33.000 medlemmer, mandag 29. August 22, i lys av strømpriskrisen, en sak som har like mye oppmerksomhet, relevans og interesse som klimasaken blant folket for tiden. Da melder det seg inn 417 medlemmer første døgnet og nærmere 853 i løpet av uka. Partileder og flere i partiet har forsøkt å «selge» inn saken til riksdekkende medier som NRK, TV2, VG, Dagbladet, DN og Aftenposten uten at det løftes på en finger i retning tastaturet. Vi har selvsagt også forsøkt lokale medier som heller ikke har løftet en finger i samme retning.

Hva er det som skjer? Jeg nekter å tro at mediene har en tilrettelagt agenda og bare slipper til partier til venstre og har klimasaken øverst i partiprogrammet. Jeg tror ikke mediene snakker sammen og holder oss ute og nede. Men hvilke mekanismer som gjør at et sentrumsorientert dønn ærlig og redelig politisk initiativ ikke slipper til og at det blir en mediene sak på dette er, det grunn til å spekulere i uten å ta inn konspirasjonsteorier.

Parallellene har slående likhet, begge partiene får en medlemstilvekst i en tid da alle andre partier går nedover, begge partiene får dette i lys av en altoppslukende sak noe som gjør det både relevant og interessant, men bare ett parti, MDG, får oppmerksomhet rundt dette på tross av at INP får inn 4 ganger flere betalende medlemmer og deler ut medlemsnummer 5.456 i disse dager.