Sunn konkurranse tjener fellesskapet best

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Formannskapet i Sandefjord skal om kort tid ta stilling til Fjord Lines søknad om å anløpe Sandefjord havn i 2013. Politikerne må fatte et vedtak som gir likebehandling og stimulerer konkurransen på linjen over ytre Oslofjord, skriver administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.


Fjord Line er en utfordrer i passasjerfergemarkedet mellom Norge og EU. Vi driver helårs trafikk mellom Vestlandet og Hirtshals og Fjord Line Express mellom Kristiansand og Hirtshals i sommersesongen. Vi bygger nå to store og moderne cruiseferger som skal trafikkere med daglige avganger på linjer mellom Vestlandet og Hirtshals og på strekningen Hirtshals – Langesund. Når det første av de nye skipene er seilingsklart er planen å sette den cruisefergen som nå seiler mellom Vestlandet og Danmark inn på en ny linje mellom Sandefjord og Strømstad med to anløp daglig i hver havn. Før dette skjer skal det 19 år gamle skipet gjennomgå en betydelig oppgradering og vil tilby de reisende til et bredt utvalg med spennende butikker og spisesteder under overfarten.

Når en ny aktør vil konkurrere med en etablert aktør på en linje vil det kunne melde seg utfordringer knyttet til trafikkavviklingen. Fergeselskapene må tilpasse seg hverandre, og i noen grad samarbeide, for å få dette til på en god måte. For havnemyndighetene er oppgaven å legge forholdene til rette for anløp på en måte som innebærer at om bord- og i land-stigning kan gjennomføres effektivt og sikkert.

I Strømstad har myndighetene gitt Fjord Line grønt lys og det gjenstår kun å finne løsninger på noen praktiske spørsmål. Gjennom dialogen vi har hatt med myndigheter i Sandefjord er det avklart at kommunen i prinsippet er klar for at vårt skip skal kunne anløpe havnen og benytte samme kai og rampe som Color Line i dag benytter for sine to ferger.

Rådmannen går derimot ikke inn for at én av våre to daglige avganger skal kunne skje i tidsrommet kl. 07.00 – 10.30, da trafikkgrunnlaget er størst. Bakgrunnen er at Color Line, som har hatt kl. 07.00 som tidspunkt for første avgang i 25 år, i januar flyttet til kl. 08.00. Dette skjedde etter at det var blitt kjent at Fjord Line planla en ny linje over ytre Oslofjord. Med neste avgang kl. 10.00 la man på denne måten opp til at de kommersielt viktige morgentimene ble blokkert for en ny aktør. Det vil ikke være mulig for Fjord Line å oppnå lønnsom drift på linjen dersom ikke en av våre to avganger skjer i løpet av morgentimene.

At Color Line gjør sitt ytterste for å forhindre at Fjord Line etablerer seg på en linje de har hatt monopol på er ikke uventet. Det som derimot er mindre forståelig er at myndighetene i Sandefjord ikke har gjennomskuet Color Lines taktikk, og setter deres ønsker foran hensynene til likebehandling og sunn konkurranse mellom to fergerederier.
Det er Sandefjord kommune som eier havnen og den skal forvaltes til fellesskapets beste. Når Color Line kan endre sitt 25 år gamle ruteopplegg med en hel time i 2012, er det ikke lett for oss å forstå at kommunen ikke kan pålegge en liten justering av rutetiden for 2013. Særlig når denne justeringen, i motsetning til den Color Line selv nylig har foretatt, gir mer effektiv bruk av havneanleggene og samfunnets øvrige infrastruktur - i tillegg til kjærkommen konkurranse.

Kommunen er tilsynelatende mer redd for å endre Color Lines rutetider enn Color Line selv er.
Erfaringene fra linjen mellom Kristiansand og Hirtshals, der vi konkurrerer med Color Line i sommermånedene, dokumenterer at et utvidet tilbud bidrar til vesentlig større trafikk samtidig som prisene for de reisende blir gunstigere. Dessuten fører høyere passasjertall til at de aktuelle kommunene kan glede seg over at inntekter i form havneavgifter går opp. Større trafikk gir også positive ringvirkninger for næringslivet i havnebyene.

Fjord Line har i dialogen med Sandefjord kommune fremmet våre primære ønskemål for avgangstidspunkter når seilingene starter i 2013, men har samtidig understreket at vi er fleksible med hensyn til hvilket klokkeslett vi blir tildelt i de viktige morgen- og formiddagstimene. Rent praktisk vil det være fullt mulig å avvikle to avganger for Color Line og én avgang for Fjord Line i dette tidsrommet – dersom viljen for å få dette til er tilstede.

Fjord Lines appell til de folkevalgte i Sandefjord er at man ved behandlingen av saken følger havnelovens intensjoner og tilbyr likeverdige rammebetingelser for anløp til de to aktørene som i 2013 vil seile over ytre Oslofjord. Vi ber kun om én avgang i den samme perioden Color Line har to, og for å få dette til behøves ikke mer enn en liten justering. Sunn konkurranse tjener fellesskapet best!

Artikkeltags