Næringslivet: – Nå må også lokalpolitikerne gjøre en innsats

Hele seks av 10 bedrifter i Sandefjord fryktet kritiske konsekvenser. Nå er det en forsiktig optimisme å spore. Samtidig ber Sandefjord Næringsforening og revisjon og rådgvingsfirmaet PwC lokalpolitikerne å sette næringspolitikk høyt opp på agendaen.