Næringslivet: – Nå må også lokalpolitikerne gjøre en innsats