Næringslivsloggen for fredag 4. desember

Et selskap flytter fra Oslo til Sandefjord og et annet setter ned kapitalen med 15 mill. Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Sandefjord.