Næringslivsloggen for mandag 11. januar

Seks nyregistreringer. Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Sandefjord.