Næringslivsloggen for torsdag 24. desember

En konkursåpning og en fisjon. Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Sandefjord.