Sommeren 2016, i forbindelse med kommunesammenslåingen, ble det bestemt at det skulle etableres nærmiljøutvalg (NMU) i hele den nye kommunen. 

Nå er alle utvalgene etablert. Bjarne Sommerstad, politisk utvalgsleder for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, forteller at det har vært en stor prosess, og at han er veldig glad for at det nå er på plass.

– Det er et sunnhetstegn at de nye utvalgene er så aktive og konstruktive som det de er. Det vitner om entusiasme og tro på å få til noe sammen.

Tilsammen er det 20 utvalg, tre nye i Andebu og tre nye i Stokke, som alle er knyttet til en barneskole.

LES OGSÅ: Nærmiljøutvalg som før, men mer lokaldemokrati

Dugnadsånd

Et av nærmiljøene som virkelig har kommet i gang, er Arnadal i Stokke. Forrige uke hadde de en dugnad, arrangert av nærmiljøutvalget.

Til sammen var det nesten 90 stykker, med smått og stort, som tok en real opprydning i skogen, akebakken, oljet ballbingen og kastet søppel.

– Vi er en bygd og det er viktig at vi tar godt vare på de sosiale samlingspunktene i bygda vår. Det er viktig at vi holder dette ved like. Vi skal være stolte når vi er her, sier Mari Myhre, leder for Arnadal NMU.

LES OGSÅ: – Dette har vært etterlengtet

Planen videre

Leder for Arnadal idrettslag, Thomas Tuft, forteller at de hadde håpet på at 25 stykker ble med på dugnaden.

– Det er tidenes oppslutning. Jeg blir veldig motivert når så mange stiller opp. Det er imponerende.

Myhre forteller at de allerede har lagt planer for hva de skal gjøre videre.

– Når vi får midler fra Sandefjord kommune, kan vi sette i gang med større prosjekter også. Vi skal prøve å få ungdomsklubben i gang igjen, lekeplasser, merking av stier og den type ting. For i dag har vi sett at folk er interessert. Det er tydelig at de vil noe med stedet.

Bildeserie

Dugnad i Arnadal

Les alt om kommunesammenslåingen her

Pengemidler 

Sommerstad er imponert over samtlige nærmiljøutvalg.

– De har trykt det til hjertet sitt. Det at så mange kom på dugnaden i Arnadal er kjempeflott. Det viser at dette har den hensikten vi håpet på.

Utvalgslederen forteller at hvert utvalg vil få cirka 100.000 kroner i året. Utvalgene får en mal med noen retningslinjer for hva midlene skal brukes til. For eksempel balløkke, badeplass og ett til to positive arrangementer i året.

LES OGSÅ: De tjuvstarter nærdemokratiet - og får skryt

Politikernes kontaktpunkt

Sommerstad forteller at det er gledelig at hele den nye kommunen ser mulighetene i nærmiljøutvalgene. Både som et sosialt fellesskap og trygge, inkluderende miljøer som kan bygges på deres premisser.

– Dette er også svært positivt for nærdemokratiet. Nærmiljøutvalgene er jo politikernes kontaktpunkt når det skjer reguleringer og lignende i deres område. Et viktig ledd for å drive utvikling er at man involverer innbyggerne i stedet for å ta kamper i etterkant.

Dette er utvalgene:

 • Andebu NMU
  John-Reidar Pettersen
 • Arnadal (Vennerød) NMU
  Mari Myhre
 • Bokemoa NMU
  Ellen Stein
 • Byskolen NMU
  Trine Røed Larsen
 • Fevang NMU
  Ragnar Norrheim
 • Framnes og Vindal NMU
  Espen Jensen
 • Gokstad NMU
  Gretha De La Garza
 • Haukerød NMU
  Mona Østerud
 • Helgerød NMU
  Thor Asbjørn Andersen
 • Høyjord NMU
  Espen Lima
 • Kodal NMU
  Per Brathaug
 • Krokemoa NMU
  Kristian Gunnestad
 • Melsomvik NMU 
  Lars Erik Bakke
 • Mosserød NMU
  Henrik Anholt
 • Ormestad NMU
  Annette Heian
 • Sande NMU
  Cathrine Signe Svindland
 • Store Bergan NMU
  Petter Tangen
 • Unneberg NMU
  Simen Bostrøm Rud
 • Vesterøya NMU
  Ulrik Hasle
 • Virik NMU
  Rolf Vidar Stangeby

Kilde: Sandefjord.kommune.no

Følg Sandefjords Blad på sosiale medier

Facebook

Instagram

Snapchat: sandefjordsblad