Naturen har en viktig plass i den norske folkesjela. Enten du bruker naturen til turer, trening, rekreasjon, jakt, fiske, fangst, næringsaktivitet eller du liker å nyte utsikten fra der du bor eller ferdes, er naturen viktig for oss alle. En del av den flotteste naturen vi har, inngår i nasjonalparkene våre.

Vestfold og Telemark har tre perler av noen nasjonalparker. Færder, Jomfruland og Hardangervidda er svært forskjellige, og representerer alle noe unikt i vårt fylke. Nasjonalparkene våre er gode utgangspunkt for å øke den lokale verdiskapningen knyttet til vår natur. Et godt samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i nasjonalparkene vil sikre lokal verdiskaping uten at det skader verneverdiene i parkene.

Senterpartiet har derfor fremmet forslag om dette i Stortinget. Ved å flytte statlige arbeidsplasser dit nasjonalparkene ligger vil fagmiljøene styrkes og det legges til rette for økt lokal verdiskaping. I tillegg vil det gi attraktive arbeidsplasser i distriktene, som er positivt for lokalsamfunnene.

Samtidig vil Senterpartiet styrke besøkssentrene, nasjonalparkkommunene og naturarven som verdiskaper. Nasjonalparkene våre er attraktive turiststeder, og besøkssentrene tilbyr kunnskap og kompetanse til skoleklasser og andre gjennom hele året. Færder nasjonalpark har strålende besøkstall, med 800 000 i fjor, tross hytteforbud, og økning så langt i år. Senterpartiet vil styrke nasjonalparkene og besøkssentrene ytterligere, slik at flere får oppleve og lære mer om de ulike områdene nasjonalparkene våre representerer.

Besøkssenteret på Færder nasjonalpark skal i år ha en spennende utstilling om tang. Med Norges lange kystlinje, er dette en enorm ressurs, og som matentusiast er dette noe jeg følger med på og heier på at vi skal utnytte bedre, også på tallerkenen.

Jomfruland nasjonalpark er i ferd med å etablere besøkssenter. Nasjonalparken har en god utvikling med stor aktivitet, blant annet med et nytt fuglekikketårn som åpnes i sommer.

I tillegg vil Senterpartiet be regjeringa stimulere til mer lokal verdiskapning, næringsutvikling og levedyktige bedrifter. Et eksempel på at dette går an, er miljøet på Skinnarbu, i kanten av Hardangervidda. Her er Hardangervidda nasjonalparksenter, Norsk Villreinsenter Sør, og Statens Naturoppsyn under samme tak. Et samlet kompetansemiljø som drar veksler på hverandre. Slike miljøer vil Senterpartiet stimulere til kan etableres flere steder.

Senterpartiet vil legge til rette for at de også kan bli en mer sentral byggestein i å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i distriktene, samtidig som man tar vare på de unike verneverdiene.

Nasjonalparkene våre er skattkamre når det gjelder natur og biologi. Skoleelever og interesserte i alle aldre får kunnskap om den verdifulle naturen vår inn med alle sanser gjennom besøk i våre nasjonalparker. Sett av tid til et besøk eller tre i våre nasjonalparker, du vil ikke angre!