Sa ja til reduserte åpningstider her

Det er tverrpolitisk enighet om å endre åpningstidene på Nav-kontoret, men etter et halvt år bør endringen evalueres, mener man.