Navs tilbud om «der og da»-samtale foreslås halvert – flere må bruke digitale løsninger eller ha timeavtale for å få snakke med en Nav-ansatt

Rådmannen foreslår å endre servicetilbudet i publikumsmottaket på Nav-kontoret i Sandefjord. Det betyr færre timer per uke til såkalte ad hoc-samtaler.