Nav endrer åpningstidene sine, til tross for folks frustrasjon

Nav Sandefjord reduserer sine bemannede åpningstider. Håpet er at flest mulig bruker de digitale løsningene.