NAV anmeldte flyktning for svindel, men en enstemmig rett frifant ham

NAV anmeldte en flyktning fordi han urettmessig skulle ha svindlet til seg 42.810 kroner. Retten frifant flyktningen enstemmig, fordi man mente at NAV ikke hadde en god sak.