Erik Bryn Tvedt, Fortidsminneforeningen Sandefjord lokallag