Slik skal den også forbli.

Et ferskt vedtak i formannskapet nektet kommunens administrasjon å bruke reguleringsverktøyet til å gjøre kysten mer tilgjengelig, og kyststien kystnær.

Vi kan overlate til juristene å diskutere hvordan det har blitt sånn, men for en friluftsbruker er realiteten den samme, allemannsretten gjelder dessverre ikke på den måten at strandsonen stort sett er tilgjengelig for … ja, allmennheten.

Du skal snike deg forbi tykke og høye hekker, gå sikksakk mellom hus og hager og bare tidvis ha retten til å gå langs sjøen.

I Sandefjord er mindre enn en tredjedel igjen av den tilgjengelige strandsonen, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

LES OGSÅ: Kyststiplan legges i skuffen! Helt utrolig!

Nylig gjorde administrasjonen i kommunen et tappert forsøk på å bruke reguleringsplanen som verktøy for å få til en sammenhengende kyststi fra Lofterødkilen i vest til Roabukta i øst.

Men flertallet i formannskapet sa nei. Dermed ble planen lagt i en skuff. – Det beste som kunne skje, sier Tor Steinar Mathiassen (H), og legger til: - Vi har allerede god nok tilgjengelighet langs sjøen innenfor Tranga.

LES OM DET HER: Kyststiplanen pakket bort og lagt i en skuff. – Det beste som kunne skje, mener Tor Steinar Mathiassen (H).

Det er litt rart at han mener dette, for synet støttes verken av offisielle tall eller det store flertallet av kommunens innbyggere.

En digital undersøkelse, der grunneiere, innbyggere, interesseorganisasjoner og eiere av boliger er spurt, viser at 90 prosent av respondentene ønsker en kyststi som er sammenhengende og merket i terreng og på kart.

Den samme undersøkelsen viste også at 85 prosent av grunneierne eller eiere av boliger i foreslått sone ønsker at det tilrettelegges flere arealer der alle kan oppholde seg ved sjøen.

Uttalelsen om at det er «nok tilgjengelighet» er derfor urovekkende om du er opptatt av å gå langs sjøen eller oppholde deg nær sjøen og ikke eier noe selv.

De fleste synes nok ikke at noe som er under en tredjedel er nok, og nå vet vi at det skal bli enda mindre.

Dispensasjonssøknader fra grunneiere og hytteeiere innvilges fortsatt over en lav sko.

Og i de tilfellene der grunneiere gjør tiltak i strandsonen som ikke er lov, blir straffereaksjonene ofte redusert eller opphevet straks de når politikernes bord.

LES OM DET HER: Beholdt ansvarsretten tross ulovlig mudring

Iet leserbrev i Sandefjords Blad skriver Mathiassen at arbeidet med kyststien skal fortsette, men at det skal skje på frivillig basis. Her lurer nok jeg på hvordan det kan skje, ettersom kommunen alt har sagt at de skrinlegger arbeidet med selve planen.

Dernest må det være lov å spørre om hvordan vi har havnet i denne situasjonen, all den tid det har vært en eller annen form for byggeforbud i strandsonen i Norge siden 1950-tallet?

Er det et resultat av frivillighetslinjen?