La det være helt klart: Vi har i våre 14 år som samferdselspolitikere i fylkestingene alltid hatt fokus på en dobbeltsporet bane til Skien. Møtet med Norske Tog i forrige uke var nettopp et resultat av vårt engasjement for jernbanen i fylket vårt.

Som første fylkeskommune ba vi om et møte med Norske Tog, som er det statlige selskapet som disponerer alt av togmateriell til de ulike operatørene i landet. Unntaket er Flytoget AS som eier dette selv. Det var under dette møtet vi ba om en status på disponibelt togmateriell høsten 2025, når dobbeltsporet Oslo – Tønsberg er planlagt åpnet for drift med fire tog i timen.

Svaret vi da fikk, var ganske så nedslående. Det ville ifølge Norske Tog ikke være tog til å kunne betjene ambisjonene om fire tog i timen. Det tidligste vi kunne regne med å sette nye tog i bestilling var først ut i 2026, og deretter skal disse produseres.

Så derfor den retoriske uttalelsen om at hva hjelper det alene med dobbeltspor hvis vi ikke har nok materiell oppe på skinnene.

Vi akter ikke å senke ambisjonsnivået om et videre dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, men tvert imot støtte opp om Bane Nors planer på denne strekningen. Vil man misforstå, gjør man selvsagt det……

Vi mener nærmest det er vår plikt som fylkespolitikere å rope ut når vi får beskjed om at ikke alt bokstavelig talt «går på skinner» innenfor jernbanesatsingen i vårt fylke.