Folkets Hus er et eget kvartal med front mot Torvet. Bygningen er tilpasset øvrige bebyggelse rundt Torvet og kan sikkert tåle et tillegg på to etasjer til leiligheter.

Resten av arealet som skal reguleres, er avgrenset av Hvalfangergata, Promenadegata, Strandpromenaden og Jernbanealleen. Områdene rundt består av kultur, parker, restauranter, underholdning m.m. Innenfor reguleringsområdet er det allerede skøytebane, leke- og aktivitetspark, hvileområder og park. Disse aktivitetene er godt besøkt og det er lagt ned mye penger i området gitt av byens næringsliv.

Unaturlig med fem etasjer

Taxiholdeplassen må heller ikke glemmes. Plasseringen er riktig og tilgjengelig for kundene. Utforming må ses i sammenheng med øvrig bebyggelse på tomten.

Naturlig bebyggelse i dette området er ikke et fem etasjers gigantbygg. Det er heller ikke et bygg som fyller ut tomten maksimalt. Luft og grøntområder hører hjemme i dette by- og kulturmiljøet. Som tidligere skrevet i denne saken, er solforholdene slik at et høyt bygg vil skygge for allerede etablerte publikumsområder store deler av ettermiddagen og kvelden.

Perfekt plass

Siktlinjen til Preståsen fra vest, vil så å si forsvinne. Trist å ikke kunne se Preståsen fra Hesteskoen, Badeparken og monumentet.

Parkeringsplassene som forsvinner, kan lett erstattes. Da Hvaltorvet ble bygget, ble hele torget gravd opp, og parkeringshuset ble en realitet. Det bør vel ikke være mer komplisert på Tivolitomta.

Tivolitomta er en perfekt plass for byens bibliotek. Et signalbygg må nødvendigvis ikke være høyt og stort. Arkitektur er så mangt, og en arkitektkonkurranse kunne vist Sandefjords politikere og utbyggere at det finnes annet bygningsmateriale enn murstein og betong.

Aktivitet hele året

Et bibliotek har aktivitet både dag og kveld hele året. Bibliotek er et flerbruksbygg som, i tillegg til utlån av bøker, kan benyttes til møter og foredrag og er et møtested for barn etter skoletid til lekselesing og sosial mingling.

Kommunedirektøren ønsker både høyere utdanning og kulturskole på stedet. Problemet er at dette er aktiviteter som er mer eller mindre nedstengt i sommermånedene. Hvorfor er det så viktig å plassere dette på byens flotteste tomt? Hva er argumentasjonen for det? Disse aktivitetene bør heller være nær offentlig transport som buss og tog.

En todelt by

Sandefjord har etter hvert blitt en todelt by. Sentrumshandel på den ene siden og rekreasjon på den andre. Et naturlig skille er Hvalfangergata.

Denne tankegangen kan lett videreføres til utformingen av Carlsenkvartalet, som mange mener hører naturlig til det bevaringsverdige småhusmiljøet rundt.