Den aller viktigste saken for våre medlemmer er å redusere forskjellene i Norge. Det var en sentral sak i valgkampen og det er viktig for oss i lønnsoppgjøret. Hvis lønna mellom ulike grupper fortsetter å øke, bidrar det til større ulikhet. Hvis vi skal gjøre noe med Forskjells-Norge, må lønnsforskjellene ned. Vårt mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Vi i Fagforbundet Vestfold og Telemark er ikke i tvil; det er for store lønnsforskjeller i Norge.

Unio og Akademikerne derimot ønsker å gå en annen vei. Akademikerne mener at vi har et for «sammenpresset» lønnssystem i dag, som innebærer at de ønsker at lønnsforskjellene skal bli større. Unio argumenterer også med at det er for små lønnsforskjeller, og sier de krever et løft for utdanningsgruppene. Fagforbundet vil at både assistenter, fagarbeidere og høyskoleutdannede skal få et godt lønnsoppgjør.

For at ikke lønnsforskjellene skal bli enda større, er det også viktig for Fagforbundet Vestfold og Telemark at lønnstilleggene kommer som kronetillegg, ikke som prosenttillegg. Dette bidrar til at forskjellene jevnes ut, og vil slå godt ut for kvinner med lave inntekter. Med prosenttillegg opprettholdes forskjellene i samfunnet.

Våre medlemmer jobber i mange forskjellige yrkesgrupper og på mange forskjellige arbeidsplasser. Fellesnevneren er at alle gjør en solid innsats for fellesskapet. Både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede bør få økt kjøpekraft, for det er laget og ikke enkeltgrupper som holder hjulene i gang.

Alle må få en rettferdig lønnsøkning og det må være rom for at eventuelle skjevheter kan rettes opp. I årets lønnsoppgjør trenger vi et løft for hele laget!