Høyre foreslår å endre på dagens skolestruktur ved å legge ned flere barneskoler i kommunen, og opprette større skoler og skolekretser. Det er foreslått å bygge tre nye skoler på bekostning av

  • Ormestad, Framnes og Vesterøy
  • Gokstad, Helgerød og Unneberg
  • Byskolen og Sande

Dette vil føre til for store klasser og for lite oppfølging til enkeltelevene. Skolekretsene vil bli så store at elevene ikke har mulighet til å komme seg til skolen uten hjelp av foreldre eller kollektiv trafikk. I mange tilfeller vil det bli en for stor overgang fra barnehage til barneskole nå som storskolene vil passere ungdomsskolene i antall elever og ansatte.

I lang tid har beboere demonstrert mot skolesammenslåing, fordi dagens kommunestyre har planlagt å bygge ut tre nye storskoler, på bekostning av skolene nevnt over. Dette virker som en forhastet beslutning for å forsøke å gjøre Sandefjord mer attraktivt i form av større og nyere skoler, men at denne beslutningen over tid kommer til å ha motsatt effekt. Ideen om de nye storskolene virker mer økonomisk enn praktisk motivert, og kan skade arbeidsmiljøet for de yngste og faglig svakeste elevene.

Mindre skoler skaper et bedre læringsmiljø på mange måter. En kort vei til skolen er veldig viktig, fordi det skaper en skolevei som de fleste kan gå eller sykle på. Prinsippet om å ha en skole i gåavstand mener vi er veldig viktig, fordi at dette skaper en større nærhet til lokalskolen, og fysisk aktivitet øker konsentrasjon på skolen. Dette reduserer også unødvendig trafikk, og alle tjener på dette.

En mindre skole skaper mer oppmerksomhet rundt hver enkelt elev, og dette fremmer faglige prestasjoner. Et skolemiljø som ikke har for mange elever konsentrert på ett område, kan være avgjørende for mange elever i å få et best mulig utbytte av barneskolen. Et argument som ofte blir brukt av politikerne som ønsker å slå sammen skolene, er at det skal bli enklere for lærerne å dele kunnskap og erfaring. Det burde være fullt mulig at lærere samarbeider, selv om de ikke er lokalisert i samme bygning ved hjelp av digitale hjelpemidler, slik som Teams og andre kommuniserende hjelpemidler.

Vi foreslår dermed at i stedet for å bygge nye storskoler, bør vi investere ressursene i å forbedre og vedlikeholde småskolene. Flere deler av blant annet Vesterøy skole er relativt nye, så kostnadene vil ikke være spesielt høye. Selv om kostnadene likevel mest sannsynlig ikke vil veie opp for de nye skolene, vil det være veldig viktig å bevare et godt nærmiljø og læringsmiljø.