Dette er noen av sakene:

  • Årsregnskap og årsberetning.
  • Framtidig eierskap i Sandefjord Bredbånd.
  • Områderegulering Håsken.
  • Tivolitomta – sluttrapport for mulighetsstudien.
  • Åpen barnehage i Sandefjord.
  • Aldersvennlige Sandefjord Bruktbutikk.

■ Se hele sakslisten til kommunestyret her.

Dette har Sandefjords Blad skrevet om temaene på forhånd:

Spørsmål om «storskolen» på Vesterøya

Kommunestyret ble åpnet på vanlig vis, med spørsmål fra de folkevalgte. Før torsdagens saker var det flere interpellasjoner fra lokalpolitikerne, i tillegg til et innbyggerspørsmål fra Mette Lundby.

Lundby stilte spørsmål angående folkehelsekoordinatorens involvering i løpet av behandlingsprosessen av den nye «storskolen» på Vesterøya.

Fra politikerne i kommunestyret fikk ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) spørsmål om båtrampe, aktivitetstilbud i sentrum, markagrenser, retningslinjer for kulturarrangementer, byens historiske bygg og saksbehandlingstid i kommunen.

Etter spørsmålsrunden ble det en pause før kveldens saker skal opp til behandling.

Sandefjord Bredbånds framtid er avgjort

Første sak ut var områderegulering av Håsken. Saken var anbefalt utsatt av kommunedirektøren. Lokalpolitikerne gikk enstemmig med på anbefalingen og saken blir utsatt da den skal sendes tilbake til administrasjonen.

Hos dem skal saken igjen vurderes, da med innspill fra lokalpolitikerne som sitter i ulike utvalg i kommunen.

Like etter er en av kveldens største saker oppe til behandling, nemlig salg av Sandefjord Bredbånd.

Ordføreren tok selv ordet først. Han la inn et fellesforslag fra Høyre, Sp og Frp; som sier at kommunens minstepris for selskapet økes fra 1 milliard til 1,1 milliard kroner. Prisen er satt 200 millioner kroner høyere enn kommunedirektørens anbefalte minstepris.

Kommunedirektøren vil også kunne oppsøke hjelp for å optimalisere prisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Like etter tok Aps Bjørn Orerød ordet. Han fremmet et annet forslag.

Forslaget sier at kommunen skal vurdere et salg. Forslaget vil ikke binde kommunen til et salg, men åpne for at kommunedirektøren og administrasjonen kan ta i bruk de midlene som er nødvendig for å finne den beste kjøperen, prisen og tidspunktet å selge på.

Deretter vil kommunen kunne ta et valg om de ønsker å selge eller ikke.

SV og Rødt fremmet et fellesforslag om å beholde selskaper i kommunalt eie.

Partiene mener så viktig infrastruktur som internett er, er en fordel at eies av kommunen. I tillegg poengterte de den økonomiske tryggheten ved å beholde selskapet, framfor å sette en salgssum i fond.

Forslaget fra Rødt og SV falt da det bare fikk tre stemmer. Mindretallet var Øverbye, SV; Wikran Larsen, Rødt og Mentzoni, KrF.

Videre ble det stemt punktvis. Lokalpolitikerne kom fram til at 100 prosent av Sandefjord Bredbånd skal selges.

Vil ha energipark

Ut på kvelden kom saken om Torp Øst opp i kommunestyret. Kommunen har et ønske om å kunne etablere arbeidsplasser på eiendommen de kjøpte tilbake i 2006.

Det var stor enighet i at det er på tide at kommunen får utbytte i området ved flyplassen.

– Årskullet som ble født da eiendommen ble kjøpt, er russ til neste år, sa kommende Høyre-gruppeleder, Henriette Elnan Steinsholt (H).

I tillegg til næringsområde og flyplass, ønsker de folkevalgte en framtidsrettet energipark i området.

Arbeiderpartiets Bjørn Orerød løftet igjen sitt forslag om å endre ordlyden i vedtaket. Han mener det vil åpne for større fortgang i etableringen.

Lokalpolitikerne stemte alternativt for Orerøds endring i punkt nummer fem. Det fikk ikke nok stemmer.

Dermed ble formannskapets innstilling vedtatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Butikk eller bod?

Ved Kastet gjenvinningsstasjon har det vært snakk om å starte en bruktbutikk. Dette har startet debatt da det har blitt stilt spørsmål ved det økonomiske, dersom butikken skal være eid av kommunen.

Ideen kom først i en interpellasjon fra Anne Strømøy (H) høsten 2021.

Nå er det blitt en politisk sak og etter vurdering fra administrasjonen har det kommet prislapper med millionbeløp. Dette har fått lokalpolitikerne til å se etter alternativer.

Politikerne diskuterte også om kommunen skal gå inn og bli en konkurrent mot andre gjenbruksbutikker i byen.

Da fremmet Anne Strømøy sitt forslag om å spørre Fønix og andre aktører som allerede er på markedet, om de vil drive en bruktbutikk ved Kastet.

Dette forslaget dro Orerød (Ap) kjennskap til. Han mener ideen stammer fra Arbeiderpartiet under formannskapet.

– Jeg føler Høyre alltid ender opp med forslagene, selv når de opprinnelig kommer fra andre. I denne saken foreslo Ap å involvere Fønix. Nå ender Høyre opp med det forslaget igjen. Det begynner jeg å bli litt lei av, sier Orerød.

Etter et elektronisk gruppemøte meldte Orerød at Arbeiderpartiet ville stille seg bak Strømøys forslag.

Har lagt rammer for Tivolitomta

Til tross for at møtet var på overtid var det ingen av lokalpolitikerne som sov da Tivolitomta skulle diskuteres og avgjøres.

Saken har pågått i en mannsalder og flere uttrykte sin glede for at det endelig skulle bli avgjort noe.

I debatten var det flere argumenter for og imot utvikling av den sentrale plassen i Sandefjord sentrum.

Cathrine Andersen (Frp) holdt ved det hun sa i formannskapet. Hun mener kommunen har andre saker og områder som har større behov for finansiering, enn kulturskole og bibliotek i sentrum.

I tillegg synes hun ikke at Tivolitomta er riktig område for utdanning.

Karin Virik (uavh.) løftet sitt ønske om å inkludere Badeparken i den framtidige planleggingen.

Dette mente Tor Steinar Mathiassen ble for mye, da det framtidige arbeidet med Tivolitomta vil være omfattende.

Saken i seg selv bestemmer ikke noe for Tivolitomta, men legger rammer for det framtidige arbeidet.

I stor spenning ble det votert i kommunestyresalen.

De folkevalgte stemte over formannskapets innstilling, og etter flere tiår har saken om Tivolitomta endelig fått et vedtak.

De folkevalgte gikk for «hovedgrep 3». Det sier at Folketshus, som ligger ved Hvaltorget, vurderes utviklet til andre sentrumsformål. Mens Tivolitomta, med parkeringsplass, blir regulert og utviklet til bibliotek og kulturskole som del av nytt senter for opplevelse, utdanning, læring og lek.