Gå til sidens hovedinnhold

Nok er nok!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står overfor et svært engasjerende mellomoppgjør i vår, og i skrivende stund er flere forhandlingsutvalg i gang med lønnsforhandlinger. Unio er en hovedsammenslutning bestående av 13 medlemsforbund, til sammen over 380 000 medlemmer, og forhandler dermed for en stor del av offentlig sektor. I Norge er det slik at konkurranseutsatt industri forhandler først og danner en norm for påfølgende tariffoppgjør. Dette kalles frontfagsmodellen. Den skal sikre både likeverdig lønn og likeverdige muligheter for rekruttering til både offentlig og privat sektor. Ingen av sektorene kan eksistere uavhengig av hverandre, og verdiskapningen i det offentlige er like avgjørende for et velfungerende samfunn som den i det private.

I 2020 var det hovedtariffoppgjør. Anslått norm for lønnsvekst ble unormalt lav (pga. pandemien), på 1,7 %, men i ettertid viste det seg at det var kun offentlig sektor som holdt seg innenfor denne normen. Tallene så langt har vist at industribedriftene selv gikk utover det anslaget de ga. Offentlig sektor lider under manglende rekruttering, dårligere lønnsutvikling og utstrakt bruk av folk uten godkjent utdanning. Høyere utdanning må lønne seg bedre. Lønnsnivået til de ansatte i offentlig sektor er for lavt sammenlikna med tilsvarende grupper i privat sektor. Pandemien har tydelig vist at offentlig sektor har vært selve bærebjelken i pandemihåndteringen. Å investere i offentlig sektor er en investering for hele samfunnet vårt. Hele samfunnet er avhengig av kvalitet og kompetanse i offentlig sektor, og våre arbeidsgivere må ta sitt ansvar for verdsetting og rekruttering.

Vi skal ha et oppgjør der offentlig sektor får en klar reallønnsvekst. Det holder ikke å rose oss i festtaler, og gi oss et klapp på skulderen. Nok er nok! Vi er klare! Sammen er vi sterke!

Unio Vestfold og Telemark

Unio består av: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapiforbund, Det norske Maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Skatterevisorenes Forening, Det Norske Diakonforbund

Kommentarer til denne saken