(Nettavisen): Nordea Markets offentliggjør onsdag prognoser for norsk og internasjonal økonomi i makrorapporten Nordea Economic Outlook.

Nettavisen har sett rapporten, som selvsagt omhandler kronekursen, som har svingt mye gjennom hele året.

Fortsatt er den nær krisenivåene fra da pandemien brøt ut:

– Vi tror at kronekursen vil holde seg svak den nærmeste tiden, til tross for relativt høye energipriser, sier sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i rapporten.

Må smøre seg med tålmodighet

– For at kronekursen skal styrke seg, må trolig rentene i utlandet komme ned.

Og det skjer ikke med det første, skal vi tro Nordea-økonomene, som slår fast at NOK har gått fra å være høyrentevaluta til lavrentevaluta, med den sårbarhet det innebærer:

– Det vil ta en god stund før inflasjonen i utlandet kommer ned i tilstrekkelig grad til at sentralbankene skal kutte renten.

– Må tåle boligrente på 7 prosent

Ifølge økonomene har boligprisene hatt en overraskende sterk utvikling, gitt rentehevingene.

«Lettelsene i boliglånsforskriften har trolig bidratt til at prisene på brukte boliger har utviklet seg bedre enn det ellers ville gjort,» heter det i rapporten.

– Låntakere skal nå tåle en boligrente på 7 prosent.

De venter et boligprisfall på 5 prosent.

Rentekutt – i 2025

Ifølge rapporten vil rentekuttene la vente på seg, trolig til 2025 – og uansett tidligst i 2. kvartal til neste år.

Økonomene tror rentetoppen blir 4,25 prosent på møtet 21. september, men «utelukker ikke» flere hopp.

– Slik vi vurderer det, er en vesentlig svakere krone største risikofaktor for ytterligere rentehevinger.

«En ny kraftig kronesvekkelse vil bidra til en enda høyere prisvekst og kan også bidra til at lønnsveksten blir høyere.»