Det nærmer seg stortingsvalg, og i den anledning benytter SV´s Heming Olaussen anledningen til å sende frierbrev til velgerne, via lokalavisene.

Det er nesten noe desperat over måten Olaussen øser ut av seg i sitt innlegg. Det han faktisk gjør ganske godt, er å beskrive hvilket kaos vi kan komme til å stå overfor dersom høstens valg gir oss en rødgrønn regjering.

Folk flest vil ha en forandring, sier Olaussen, folk flest er lei av gavepakker til de rikeste, og kutt i velferden. Uten at Olaussen gir noen eksempler på hvilke ordninger som er kuttet.

Etter snart åtte år med Høyre i regjering, vil folk kunne si at vi har det godt her i landet. Regjeringen har gjort et stort og godt arbeid med å utvikle velferdstilbudet til glede for oss alle. De endeløst lange helsekøene vi hadde da SV var i regjering, har blitt kortet betydelig ned, og folk med en rekke diagnoser får nå tilbud om pakkeforløp som gir dem forutsigbarhet og trygghet i en sårbar del av livet.

Gjennom syv år er skatter og avgifter kuttet med over 34 milliarder kroner. Vi har kuttet i skattene for at vanlige familier skal få mer å rutte med og for at bedrifter skal kunne vokse og investere i nye arbeidsplasser. For oss i Høyre er det et mål at familier og enkeltmennesker skal få sitte igjen med mer av sin egen inntekt. Lavere skatt på den neste tjente kronen gjør det også lønnsomt å jobbe mer. For meg er det en god grunn til å stemme Høyre, også ved høstens valg.

I sitt innlegg fordømmer Olaussen regjeringens «gavepakker til de rikeste». Jeg er usikker på hvilke pakker han egentlig snakker om, men tenker at det handler om skattepolitikk. Det er verdt å merke seg at samtlige skattekutt er gjort på områder hvor kuttene vil bidra til vekst og nye arbeidsplasser.

Jeg er opptatt av verdiskapning, og stemmer Høyre fordi de baserer sin økonomiske politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Derfor tror jeg ikke på SVs skattepolitikk med økt skattlegging, tvert imot, den skremmer meg. En økning av for eksempel formuesskatten vil få store konsekvenser for arbeids- og næringsliv. I dag investerer bedriftene overskuddet sitt i flere arbeidsplasser, og vi får flere folk i arbeid, som jo er Høyres jobb nummer en. Økt skatt utmagrer bedriftene og gjør dem sårbare for kriser, som for eksempel nye pandemier. Å foreslå økte skatter i en tid hvor bedriftene sliter for å overleve, er rett og slett uansvarlig. En annen ting er at kapitalen SV vil beskatte ble borte på grunn av koronaen. SV vil ikke finne skatteinntekter til sine svulstige budsjetter.

Jeg tror også at lokalsamfunnene på mange måter vil lide under SVs tenkte skattepolitikk.

Jeg bor selv i tidligere Re kommune, og har sett hvor viktig de lokale bedriftene er for vårt lokalsamfunn. Det er ikke få kroner de største bedriftene våre har øst ut over idrettslag og annen frivillighet i vår del av kommunen. Disse kronene ønsker SV heller at bedriftene skal bruke på økte skatter og avgifter.

For meg er Høyre partiet som sikrer vekst og gode tjenester. Derfor mener jeg at Norge trenger Høyre, også etter 13. september.