Disse tomatene er produsert på matavfallet ditt!

Dersom du mottok en kildesorteringskalender fra Vesar i starten av året, hang det en kupong bakpå. Den gir deg én gratis pakke med klimatomater.