Nortura la fram resultatet for første tertial onsdag. Der går det fram at samvirket av over 17.000 egg- og kjøttprodusenter over hele landet har fått merke økte strømpriser, krigen i Ukraina og økte transportutgifter.

Da rapporten ble lagt fram, varslet konsernsjef Anne Marit Panengstuen økte priser for kundene.

– Internasjonale flaskehalser og krigen i Ukraina skaper økt risiko og inflasjonspress, noe som påvirker økonomien til både husdyrprodusenter og lønnsomheten i industrien. Denne utviklingen fører til at prisene på egg og kjøtt øker ytterligere i andre halvår, sier Panengstuen.

Utgiftene har økt med 115 millioner kroner og redusert Norturas driftsresultat før skatt som er 117 millioner kroner dårligere enn i samme periode i fjor.

– Prisøkningen på diesel og strøm er de absolutt største kostnadspostene her. I tillegg har kostnadene til emballasje også økt kraftig, sier Panengstuen til Nationen.

(©NTB)