(Tønsbergs Blad)

Bane Nor skal oppgradere den 10,7 kilometer lange Lieråstunnelen, og stenger for all togtrafikk fra fredag 18. november til 4. desember. Det rammer Vestfoldsbanens passasjerer direkte. (Se også faktaramme i bunnen av saken).

NSB setter opp direktebusser tur-retur Tønsberg-Oslo. Pendlere nord for Tønsberg må ta tog til Drammen, og direktebuss til Oslo derfra. Samme vei tilbake. Det er dårlig nytt for pendlere fra Horten, Holmestrand og Sande.

– Stengingen av Lieråstunnelen i november og desember er dårlig planlagt. Det er jo midt i den kanskje mest hektiske tiden både på jobb og hjemme for svært mange som pendler.

Det sier Horten-mannen Anders J. Steensen, rådgiver i Norges forskningsråd og aktiv Høyre-politiker. I 30 år har han pendlet til Oslo, de siste 25 årene med tog. Steensen gruer seg til de to ukene med tog til Drammen og buss videre til Lysaker, der han jobber. Returen hjem er det han frykter blir verst, stresset i nærmest stillestående buss på E18, og der hjemme begynner de politiske møtene gjerne klokken 17.00 eller 18.00.

Andre må kanskje rekke å hente barn i barnehage, foreldresamtaler eller fotballtreningen for ungene.

LES OGSÅ: Norges kollektivtilbud samles på én app

– Ikke holdbart

– Jeg skjønner ikke hvorfor Bane Nor ikke kunne gjort denne jobben i en annen, og mindre hektisk periode på året. Si det er 10.000 som hver dag skal tilbake fra Oslo, og som må sitte på bussen kanskje én time lenger. Samfunnsøkonomisk er det ikke holdbart, sier Anders J. Steensen, som mener at NSB i det minste burde sette opp direktebusser til og fra Oslo fra Skoppum og Holmestrand.

– Det gjorde de forrige gang Bane Nor gjorde store arbeider i Lieråstunnelen, jeg tror det er ti år siden. Det fungerte bra.

(Saken fortsetter under bildet)

Kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane Nor opplyser at de to ukene i november-desember er den perioden selskapet fikk tildelt fra «dem som bestemmer når togene går», som hun sier.

– Pendler Anders J. Steensen mener det er midt i årets travleste førjulstid, med mange som har langspurt mot årets avslutning. Hvorfor ikke etter nyttår i stedet?

– Vi er ferdige til førjulstiden når vi avslutter 4. desember.

LES OGSÅ: Togene sto på Vestfoldbanen

– Hva med å gjøre jobben om natten, og heller holde stengt da?

– Det betyr at vi fikk to timer hver natt til å gjøre jobben. Det er ikke rasjonelt. Når vegg og tak skal påføres sprøytebetong må alle elementer i nærheten være vasket og tildekket. En slik prosess tar for lang tid for å få gjort på natten. Bane NOR har hele tiden under planleggingen av arbeidene hatt tett kontakt med NSB og Flytoget.  Vi beklager de ulempene dette medfører for de reisende når vi må stenge Lieråsentunnelen på et tidspunkt da trafikken er høy. De som daglig pendler inn og ut av Oslo fra Vestfold og Buskerud vil dessverre bruke mer tid på arbeidsreisen.

Bergsikring

Ifølge Wang skal følgende arbeider utføres i Lieråstunnelen:

  • Vasking
  • Bergsikring
  • Sprøyting av betong i tak og vegger

I tillegg kommer omfattende arbeider med skinner og sviller, spor og elektronikk.

Arbeidet gjøres i ni bolker, den første fra 18. november til 4. desember. Så går det slag i slag i og rundt påsketider og seks uker hver sommer fram til 2021. Ifølge Britt-Johanne Wang må jobben være fullført da, for da skal flere andre prosjekter i gang. Blant annet skal Follobanen fases inn til Oslo S, noe som igjen lammer store deler av togtrafikken rundt hovedstaden. Bane Nor ønsker ikke begge deler, samtidig.

Vil ha buss på Bispeveien

Re-ordfører Thorvald Hillestad mener først og fremst at NSB kunne sette opp en ny pendlerbuss for dem som bor langs fylkesvei 35, Bispeveien.

– Vi mistet Timeekspressen, og skulle gjerne hatt den tilbake, sier Hillestad, som peker på at pendlere fra Re har flere muligheter for å ta direktebuss til Oslo, de må bare ta seg til Aulerødkrysset i Tønsberg eller Kopstadkrysset først.

LES OGSÅ: Slutt på buss for tog

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB er det ingen planer om å sette opp buss for tog langs Bispeveien, ei heller fra Skoppum og Holmestrand.

– Dem som bor nord for Tønsberg kan eventuelt ta tog dit, og direktebuss til og fra Oslo dit, sier hun.

Alternativet er at de tar tog til Drammen. Derfra går det buss direkte til Oslo hvert femte minutt i rushtiden.

– Aller best informasjon får folk om de bruker NSB-appen Reiseplanleggeren, sier hun.

Med utgangspunkt i den årlige passasjertellingen, som viser at det i løpet av årets åtte første måneder var drøyt 4,1 millioner reisende mellom Skien og Eidsvoll, kan det årlige passasjertallet anslås til cirka seks millioner reisende på Vestfoldbanen. Perioden januar-august ga en passasjervekst på 3,3 prosent. Den samme undersøkelsen viser for øvrig at de reisende er mindre fornøyde med NSBs punktlighet og hvordan selskapet håndterte alternativ transport og informasjon underveis. Også togmateriellet var passasjerene mindre fornøyde med enn før.

Stenger porten fra vest mot Oslo

I ni perioder fra fredag 18. november fram til sommeren 2018 blir Lieråstunnelen øst for Drammen stengt for all togtrafikk.

Bane NOR skal oppgradere og sikre tunnelen med blant annet nye spor og kjøreledninger. Budsjettet er på 740 millioner kroner.

Arbeidene skal utføres i løpet av 16 dager i november-desember, deretter i og rundt hver påske og sommerferie fram til 2021.

Passasjerene på Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen blir berørt, og må fraktes i busser på strekningen Drammen-Asker. Togene går som normalt mellom Skien og Drammen. I de fleste tilfellene går bussene mellom Drammen-Oslo, der bussene går hvert femte minutt i rushtiden.

NSB setter også inn direktebuss for tog mellom Tønsberg og Oslo, og pendlere som bor sør for Tønsberg oppfordres til å bruke denne muligheten.

NSB varsler om at reisende må regne med ekstra reisetid når Lieråstunnelen er stengt, og alternativet er busstransport.

Togpendlere som bor nord for Tønsberg kan ta seg til Aulerød eller Kopstad for å ta buss derfra.