Hei, jeg har forslag til en ny bompengeskisse! Øk drivstoffprisen med 10 kr/liter. Fjern bompenger og bilavgifter.

Det medgår ca. 4,2mrd liter autodiesel og bensin i Norge pr.år og dermed vil staten få inn 42mrd kr på prisøkningen. Hvor mye får vi inn på bompenger og bilavgifter pr.år når vi trekker ifra lønn og kostnader til alle som håndterer systemene? Dette er et system som er mye mer rettferdig og vi slipper GPS i alle biler.

Eksempel: En kjører bil fra Sandefjord til Oslo med en bil som bruker 0,5 liter/mil, dette er 60 kr mer i drivstoff ved en økning på 10 kr/liter, bompenger på strekningen nå er vel ca. 160 kr, dermed 100 kr spart.

Omskoler alle som jobber med bompenger og bilavgifter til ingeniører og lærere mm så får vi dekket behov for dette også.

Vi kan tåle en økning i drivstoffpris på opp til 15 kr/liter, og da får vel staten inn sitt, tenker jeg.

Hilsen håpefull medborger med en bil som bruker 2 liter/mil og betaler ca. 120 kr/år i bompenger.