I mange år har Høyre gjort sentralisering og nedleggelser til standarden for politi og beredskap i Norge. Den forrige regjeringens politireform gikk løs på tryggheten i lokalsamfunn, hvor responstiden ble svært dårlig, og brannmannskap måtte håndtere farlige situasjoner på egen hånd.

Vi snur utviklingen

Senterpartiet gikk til valg på at denne utviklingen skulle snus, og bare ni måneder etter vi fikk ny regjering ser vi tydelig at regjeringsskiftet betyr mer politi nær folk.

Noe av det første Senterpartiet gjorde etter vi inntok Justisdepartementet, var å prioritere 200 millioner kroner mer til politiet. Dette er svært viktig, både i distriktene som ble rammet hardt av Solberg-regjeringens sentralisering, men også for byer hvor mer synlig politi er viktig. Et politi som er nær folk er viktig i hele Norge.

Mer ressurser til Sør-Øst politidistrikt

Derfor trengs det nytt utstyr og flere politifolk. Bemanningen skal opp, og lokal tilstedeværelse blir prioritert. Regjeringen bevilget derfor 31,6 millioner kroner i økte midler blant annet til innkjøp av 39 nye kjøretøy til Sør-Øst politidistrikt, i tillegg til 16 nye politistillinger. Det sikrer mer trygghet og bedre beredskap for politiet i hele Vestfold.

Bedre utstyr og flere politifolk betyr kortere responstid, mer synlig politi og styrket beredskap. Dette har stor betydning for lokalsamfunn som de siste årene har opplevd et mindre tilgjengelig politi.

Tryggere lokalsamfunn

Det er likevel ingen grunn til å stanse der. Hurdalsplattformen gjør det klart at flere nedlagte lensmannskontor skal gjenåpnes, og en høringsrunde har gitt kommuner i hele landet en mulighet til å gi sine innspill til hvordan tryggheten kan bedres i deres lokalsamfunn.

Innspillene derfra blir viktige når regjeringen skal fortsette med å skape et nærpoliti for fremtiden. Tiden for sentralisering av politi er endelig over. Den nye kursen er etterlengtet, og vil ha stor betydning for lokalsamfunn i hele landet.