Gå til sidens hovedinnhold

Ny skolestruktur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norconsult har på oppdrag fra kommunen gjort analyser og laget rapporter vedrørende ny skolestruktur i Sandefjord. Rapportene omhandler tre trinn for sammenslåing av barneskolene:

1 Framnes, Ormestad og Vesterøy

2 Gokstad, Helgerød og Unneberg

3 Byskolen og Sande

Dette medfører at barna totalt sett får lengre skolevei. Slik må det nødvendigvis bli når åtte skoler foreslås sammenslått til tre. Flere, og særlig de minste barna, vil måtte kjøres til skolen. Dette synes ikke riktig i tiden: Det er allerede utfordringer knyttet til mye stillesitting og mangel på fysisk aktivitet. Data kan være vel og bra, men utbyttet i forhold til mosjon er magert. Miljøaspektet ved at flere vil måtte kjøres synes også lite vektlagt.

Man har i mange år bygget gang- og sykkelveier rundt skolene. Dette er møysommelige og tidkrevende prosesser som det ofte er tungt å gjennomføre på grunn av motstand fra eiendomsbesittere.

Om det skulle bli mindre driftskostnader med tre istedenfor åtte skoler, oppveies det neppe i et totalregnestykke, samfunnsøkonomisk sett.

Av flere betingelser for god læring er vel den første at barna føler seg trygge og trives. Det er det nok enklere å få til på en mindre enn en stor skole. Det kan det nok hende at barna, mor og far, bestemor og bestefar vil mene – om de fikk bestemme.

Kommentarer til denne saken