Ny stor aktør skal gjøre IT mer bærekraftig

Foxway skal endre forventninger til hvordan virksomheter håndterer IT-utstyr.