Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at FHI i oktober oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer-vaksinen framfor vaksinen fra Moderna. Anbefalingen ble siden justert til å også gjelde kvinner under 30 ut ifra et føre-var-prinsipp.

For menn mellom 16 til 24 år fant forskerne 6 ekstra tilfeller av myokarditt per 100.000 vaksinerte med andre dose av vaksinen fra Pfizer og 18 ekstra tilfeller per 100.000 vaksinerte med andre dose av vaksinen fra Moderna, skriver FHI i en pressemelding.

Studien, en nordisk registerstudie som inkluderte over 23 millioner innbyggere i Norge, Danmark, Sverige og Finland er nå publisert i JAMA Cardiology.

(©NTB)