(Nettavisen): Infact har på vegne av Nettavisen spurt over 1000 personer hvor sterkt de vil bli påvirket av den kraftige prisoppgangen på mat som er varslet fra februar av.

Flere aktører i bransjen har sagt at prisøkningen kan komme til å bli så høy som ti prosent. Det er en prisøkning mange vil merke kraftig.

– Det skulle ikke vært lov! Et prishopp på ti prosent synes jeg er alt for mye, sier Liv Stadeløkken (60) som er på handletur på Rema 1000.

Hun er ganske sparsommelig og sier hun skal klare seg, også om det kommer et prishopp, men det vil merkes.

– Hvis jeg skal ha gjester og må handle inn mye, så må jeg nok velge annerledes enn jeg ville ha gjort med mer normale priser, sier Liv Stadeløkken.

Undersøkelsen viser at nesten alle vil merke at prishoppet går utover økonomien. Hele 82,7 prosent svarer det.

– Matkjedene kan gjøre mer

En stor gruppe vil merke prishoppet i stor eller svært stor grad. Mer enn hver tredje av oss svarer at økonomien vil påvirkes i stor eller svært stor grad. Kun 12,1 prosent svarer at økonomien deres ikke vil bli påvirket

– Vi vil helt klart merke en prisøkning på ti prosent, men vi klarer oss. Men jeg tenker på alle dem som vil slite nå, jeg synes det er for ille, sier Sindre Jordet (72).

Han stoler ikke på at dagligvarekjedene gjør alt de kan for å holde prisene nede.

– Kiwi, Rema 1000 og Coop må gå seg selv etter i sømmene litt og ikke bare skylde på alle andre for at det blir dyrt. Jeg tror de har litt å gå på også.

Se alle resultatene lenger ned.

Vil ikke svare

Undersøkelsen viser altså at de fleste vil bli påvirket av matprishoppet på ti prosent, men er dette er prishoppet bare noe folk bare må tåle?

Torsdag denne uka møtte næringsminister Jan Kristian Vestre dagligvarebransjen, både butikkjedene, leverandører og produsenter.

– Hvor hvor stor prisøkning du mener norske forbrukere skal måtte tåle fra februar av?

– Det skal ikke jeg si noe om nå, sier næringsministeren.

– Men har du ikke noen mening om det da?

– Jeg har en mening om at den ikke må være høyere enn absolutt nødvendig, og det har vært hovedbudskapet vårt til alle aktørene i dag. Vis samfunnsansvar, vær med på dugnaden for å dempe kostnadsveksten, sier Vestre.

– Mange i bransjen har snakket om at matprisøkningen kan bli på ti prosent. Er det akseptabelt?

– Det vil jeg som sagt ikke uttale meg om, jeg synes det er uheldig at aktører i bransjen signaliserer hva som blir prisøkningen før den faktisk skjer. Det har jeg bedt Konkurransetilsynet se nærmere på, for det kan svekke konkurransen at aktører signaliserer hva prisøkningene kan bli, sier Vestre.

Kritiserer Vestre

Nettavisen har også spurt de største opposisjonspartiene på Stortinget om folk skal måtte tåle et prishopp på ti prosent, og hva de synes om at næringsministeren ikke vil gi et klart svar på om ti prosent er for mye.

– Jeg forstår at Vestre ikke ønsker å mene noe om dette, siden regjeringen ikke er villige til å ta de nødvendige grepene for å bøte på situasjonen vanlige folk nå står i, sier Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre.

Men heller ikke Høyre vil gi et klart svar på om en økning på ti prosent er for mye.

– Et prishopp på ti prosent er høyt, og for mange for høyt til å klare å håndtere i et familieregnskap hvor det allerede er vanskelig å få endene til å møtes, sier Lene Westgaard-Halle.

– Nær ansvarsfraskrivelse

Nettavisen har også spurt Fremskrittspartiet om folk bør tåle et prishopp på ti prosent og hva de synes om at næringsministeren ikke tar stilling til det.

– Det er nær sagt en ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Dette er konsekvensene som Fremskrittspartiet har pekt på at vil komme, og nå er de her, sier næringspolitisk talsperson i FrP, Sivert Bjørnstad.

Men heller ikke han vil si klart om et prishopp på ti prosent er for stort.

– Vi vet ikke hvilke beregninger som ligger til grunn for det tallet, så det er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at det er svært høyt. Regjeringen bør uansett gjøre det de kan for å få prisene ned, men i stedet toer de sine hender og innkaller til en masse møter, iser Bjørnstad.

Heller ikke SV vil si et klart “ja” på spørsmålet om ti prosent økning av matprisene er for høyt.

– Jeg er glad for at Vestre vil gjøre utredninger for å få kunnskap om hvorfor dagligvareaktørene vil sette opp prisene så betydelig fra 1. februar. Det skal ikke være nødvendig å kunne tåle en 10 prosent økning i matpriser i en dyrtidskrise, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og nestleder i SV.

Spørreundersøkelsen var ikke klar da intervjuet med næringsminister Jan Christian Vestre ble gjort, men han har i etterkant fått se hva folk svarer. I en epost til Nettavisen skriver han:

– Undersøkelsen viser at aktørene i dagligvarebransjen må være sitt samfunnsansvar bevisst og ikke øke prisene mer enn ytterst nødvendig. Det er klart at høy prisvekst vil ha store konsekvenser for økonomien til folk og familier. Det gjelder spesielt prisene på mat. Det bekymrer meg. Det er få andre oppgaver som er viktigere for regjeringen enn å få kontroll på prisveksten.

Resultat

Infact har på oppdrag fra Nettavisen spurt 1044 personer over 18 år følgende:

Matprisene ventes å øke med 10 prosent neste måned. Hvordan vil det påvirke økonomien din?

Deltakerne i undersøkelsen er bedt om å oppgi i hvilken grad de vil bli påvirket på en skala fra en til fem, der en betyr "ingen påvirkning", mens fem betyr "svært stor påvirkning".

Undersøkelsen er gjennomført 11. januar 2023.

En: 12,1% (Ingen påvirkning)

To: 21%

Tre: 26,5%

Fire: 16,1%

Fem: 19,1% (svært stor påvirkning)

Vet ikke 5,2%

Kilde: Infact.