Nye millioner til lag og foreninger

Fredag startet Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetalingene til første pulje av dem som har søkt om støtte fra den siste krisepakken for frivillige organisasjoner. I Sandefjord er det kun to organisasjoner som foreløpig har mottatt støtte i denne omgang.