Hvem er det «god medisin» for, Bjørn Ole?!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er stort fokus på besparelser innen helse- og omsorgssektoren i Sandefjord kommune. Vi som arbeider i omsorgsbolig for utviklingshemmede, erfarer dette daglig. Antall personer som skal være på vakt, skal reduseres. Antall timer arbeidstakerne skal arbeide, skal reduseres.

DEL

MeningerDette får konsekvenser for den gruppen som i denne sammenheng bør stå i fokus, en gruppe som ikke er i stand til å tale sin egen sak, en gruppe som ikke er i stand til å protestere eller klage, en gruppe som mangler de ressursene som trengs for å si ifra. Brukerne er en gruppe mennesker som er prisgitt omgivelsene: Pårørende og kommunen – personal og ledelse.

Vi som arbeider i omsorgsbolig, erfarer dette i vårt daglige virke som personal/omsorgspersoner og kollegaer.

Samtidig rettes det søkelys mot et for høyt sykefravær. Vi opplever at en ikke ubetydelig del av sykefraværet kan knyttes direkte til psykisk og fysisk utmattelse som følge av nedskjæringene.

WHO (Verdens helseorganisasjon) definerer helse slik: «Helse er ikke bare fravær av sykdom. Men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» Færre personer på vakt forsterker ikke brukernes velvære. Mindre tilgjengelig personal åpner ikke for flere turer og aktiviteter eller en mer sosial tilværelse. Den enkelte bruker får ikke mer oppmerksomhet eller bedre oppfølging ved at det strammes inn på personalbruken. Personalet får ikke mer overskudd og handlingsmuligheter når det er færre på jobb til å dele på oppgavene.

Vi har gjennom media blitt informert om at gjennomsnittslønnen for de ni lederne under rådmannen er pålydende 1,06 millioner kroner. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker tjener 1,5 millioner og assisterende rådmann Stein Rismyhr 1,2 millioner.

Dette er bare et par eksempler hvor det ikke skal spares i kommunen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch har uttalt: «At ledere får lønn etter ansvar og resultater, har vært god medisin for oss.» For hvem er det god medisin og på hvilken måte? Hvem tar ansvar for en gruppe som ikke har en egen stemme? Hvilke resultater skal ligge til grunn når det gjelder denne gruppen mennesker? Hvordan skal deres fysiske, psykiske og sosiale velvære måles? Hvordan skal denne gruppen få nyte godt av den gode medisinen? «Oss» – hvem er det?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags