Klart det skal pusses opp, selv om det er en for en kortere periode!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vi vil alle at beboerne på sykehjemmene i kommunen vår skal ha lyse, trivelige og omsorgsfulle omgivelser uansett hvilken tilstand de er i eller hva slags funksjonsevne de har. Det gjelder også i overgangstiden mellom dagens bygninger og Sandefjords kommende nye sykehjem.

DEL

Meninger For å ta ett eksempel: Over nyttår skal beboerne i tredje etasje på Nygård bo- og behandlingssenter flytte fra sine nåværende rom. Noen skal opp i fjerde etasje samme sted, og noen skal til det nye Sandefjords medisinske senter (SMS) på «sykehustomta». Inn i de fraflyttede lokalene i tredje etasje skal beboere fra Lunden og fra avdeling G (kortidsavdeling) i første etasje så komme. Her blir de til det flotte nye sykehjemmet står ferdig. Men hva møter dem på dagens Nygård?

Den tredjeetasjen det er snakk om, trenger sårt en oppussing. Noen hvitevarer og kjøkkenskap m.m. er i ferd med å falle omtrent fra hverandre. Tak og vegger må males, gulvbelegg utbedres. Denne tredjeetasjen har fire postkjøkken, og alle har vært i intens bruk i flere tiår. Det er klart at slitasjen da blir stor. Dessuten er det nødvendig å skifte ut garderobeskap, håndvask og annen innredning. Det var på denne bakgrunnen undertegnede i juni i år på vegne av Høyre foreslo (i  helse- og sosialutvalget) at administrasjonen skulle vurdere behovet for nødvendige tiltak og hva det i så fall ville koste å pusse opp tredjeetasjen. Forslaget ble enstemmig vedtatt i utvalget.

På siste møte 20. september forelå kalkylen og forslag til finansiering. Det viser seg at man bør ta høyde for en kostnad opp til 1,5 millioner kroner. Finansieringen har budt på utfordringer, men med god vilje har administrasjonen foreslått at et restbeløp fra en testamentarisk gave pluss en vurdering etter regnskapsgjenomgangen etter 2. tertial kan gi de nødvendige midler.

Det siste kan selvfølgelig ikke forskutteres eller bestemmes nå, men slik jeg ser det, er det godt håp om at midlene kan skaffes til veie selv om den formelle beslutningen må utstå noen uker til. Eldrerådet har gitt sin tilslutning til finansieringsmåten. Så kan man spørre: Er det noen vits i å bruke 1,5 millioner kroner til et slikt formål i overgangstiden mens vi venter på det nye sykehjemmet?

Mitt svar er et ubetinget JA: Som leder av husstyret på Nygård har jeg fulgt godt med på mangler, slitasje og nødvendig vedlikehold. Jeg ser helt klart behovet for det som nå skal gjøres. Det er flere år til det nye sykehjemmet er klar for innflytting, og i mellomtiden må ikke beboerne tilbys en så lav standard at det går direkte ut over livskvalitet og trivsel. Konsekvensen av oppussingen er at flyttingen fra Lunden blir utsatt noen uker, men jeg tror det er verdt ventetiden. Beboere, pårørende og ansatte skal ikke bli møtt av nedslitte og lite innbydende fysiske omgivelser.

De fortjener en så høy standard vi kan gi dem, selv i en overgangstid. Det kan være traumatisk nok, flyttingen i seg selv, om de ikke også skal måtte leve med dårlig kvalitet på rom, kjøkken og fellesarealer. Det er ikke noen gjennomgripende renovasjon det er snakk om, egentlig bare en overfladisk oppussing. Men selv slike små forbedringer påvirker hverdagen og livsgleden for mennesker som sliter både fysisk og med det å orientere seg i tilværelsen. De små skritt teller også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags