Vedtar Nygård-utbygging mot sin vilje: – Det er trist

«Synd», «trist», «uheldig», «betenkelig», «forferdelig». Dette er bare noen av ordene som blir brukt om planene for sykehjemsløsningen på Nygård.